เขมรเผยไทยยังไม่ตอบรับประชุมคณะทำงานร่วมถอนทหาร

การแถลงข่าวร่วมภายหลังสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการ GBC ครั้งที่ ๘ ที่กรุงพนมเปญ เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรเผย สองอาทิตย์ผ่านไป ไทยยังไม่ตอบรับหนังสือเตีย บัญ ที่เขียนทวงให้กำหนดวันประชุมคณะทำงานร่วม เพื่อกำหนดรายละเอียดการถอนทหาร คณะทำงานฝ่ายกัมพูชานำโดย เนียง พาต พร้อมเจ้าหน้าที่อีก ๒๐ คน

วิทยุฝรั่งเศสสากลภาคภาษาเขมร รายงานการเปิดเผยของ พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ที่ระบุว่า เป็นเวลาผ่านมาร่วมสองสัปดาห์แล้วที่ฝ่าายไทยยังไม่ตอบรับหนังสือของ พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหม ที่เขียนเตือนให้กำหนดวันประชุมคณะทำงานร่วม ไทย-กัมพูชา ตามที่สองฝ่ายได้มีมติร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

การประชุมจีบีซีที่กรุงพนมเปญครั้งล่าสุด รัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถอนทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหาร โดยกำหนดให้ตั้งคณะทำงานร่วมหรือ JWG ขึ้นมาเพื่อจัดทำรายละเอียด ฝ่ายกัมพูชามี พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกประมาณ ๒๐ คน ฝ่ายไทยมีเสนาธิการทหารเป็นประธาน เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นเลขานุการ แม่ทัพภาคที่ ๒ เจ้ากรมยุทธการทหารบก และผู้บังคับการกองกำลังสุรนารี

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website