ไทยใจดีให้เขมรร่วมงานวันเด็กที่เขาล้าน จ.ตราด

แฟ้มภาพ: งานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จ.ตราด เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ฟิฟทีนมูฟ — เขมรเผย ไทยอนุญาตชาวเขมรร่วมงานวันเด็กฝั่งไทย โดยนักเรียนต้องอยู่ในความดูแลของครู กองร้อย ๕๓๓ ของไทยนำเด็กไทย-เขมรเที่ยวชายทะเลเขาล้าน ชาวเขมรเกาะกงและโพธิสัตว์แห่เที่ยวร่วมพัน

หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่รายงานอ้างการเปิดเผยของ นายกวย ซาเรือน1 ผู้บัญชาการตำรวจป้องกันพรมแดนทางบกที่ ๘๒๕ ประจำ ต.ทมอดา ระบุว่า ความสัมพันธ์ของไทยและเขมรขณะนี้คืบหน้าไปดีมาก และในวันที่ ๑๔ มกราคม ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติของไทย ก็จะเปิดใช้ชาวบ้านที่อยู่ติดชายแดนเข้ามาเที่ยวร่วมงานวันเด็กที่ไทยได้ทุกด่าน ไม่ว่าจะเป็นด่านเกาะกงหรือทมอดา โดยใช้วิธีการของตนเอง แต่สำหรับเด็กจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของครู และครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งนั้น ๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเมื่อเข้าไปในประเทศไทยแล้ว ให้เข้าไปที่กองร้อย ๕๓๓ เพื่อรวมกับเด็กไทยที่นั่น และกองร้อยจะนนำเด็กทั้งหมดขึ้นรถยนต์ไปเที่ยวชายทะเลเขาล้าน ของ จ.ตราด โดยฝ่ายไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายกวย ซาเรือน การอนุญาตให้ไปเข้าร่วมงานวันเด็ก จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. –๑๖.๐๐ น. ชาวกัมพูชาใน จ.เกาะกง และ จ.โพธิสัตว์ นับพันคนได้เข้าไปเที่ยวงานวันเด็กในเขตไทย มีการแสดงให้ชมครบทุกรูปแบบ แต่ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายของมึนเมา

--------------------------------------
  1. លោក គួ​យ សារឿន []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website