เขมรลือไทยเสริมกำลังตาเมือนธม

ฟิฟทีนมูฟ —  เขมรรายงานกองทัพบกไทยเสริมกำลังหลายแนวบริเวณตะเข็บชายแดนอุดรมีชัย เช่น ปราสาทตาควาย ตาเมือนธม ไปตลอดทั้งแนว ย่องขนทหารพรานเข้าตาเมือนธมพร้อมขุดสนามเพาะและสร้างบังเกอร์ ส่วนเขมรรับคำสั่งลงหลุมเตรียมพร้อมตลอดเวลา

พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร สนทนากับ พ.อ.เนียก วง ที่ปราสาทตาเมือนธม เมื่อ ๗ ก.พ. ๕๔
พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร สนทนากับ พ.อ.เนียก วง ที่ปราสาทตาเมือนธม เมื่อ ๗ ก.พ. ๕๔

เว็บไซต์ everyday.com.kh ของกัมพูชา ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ รายงานอ้างหนังสือพิมพ์รัศมีกัมพูชาว่าแหล่งข่าวทางทหารกัมพูชาในเขตอุดรมีชัยเปิดเผยว่ากองทัพบกไทยได้เสริมกำลังในหลายจุดใกล้ปราสาทตาเมือนธม เมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. คืนวันพุธที่ ๒ มีนาคม

แหล่งข่าวเดียวกันบอกกับรัศมีกัมพูชาว่าเมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. คืนวันพุธ กองทัพบกไทยได้เคลื่อนและเสริมกำลังทหารจำนวนมากที่จุดผ่านแดนจ็วบโกกิ1 ปราสาทตาเมือนธม หมู่บ้านทมอเดือน2 ปราสาทจ็วบอังกาญ3 และตาควาย4 ในอำเภอบันเตียอัมปรึล5 เขตอุดรมีชัย6 หน่วยทหารหลักของประเทศไทยตั้งค่ายห่างปราสาทตาเมือนธม ๒๐ เมตร ได้ตัดต้นไม้เพื่อสร้างบังเกอร์และสนามเพาะใหม่ ขณะที่ทหารกัมพูชาได้รับคำสั่งให้อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดและให้เข้าอยู่ในบังเกอร์และสนามเพาะ

อีกแหล่งข่าวจากอำเภอโตรเปียงปราสาท7 เขตอุดรมีชัยกล่าวว่ามีรถบรรทุกทหารจำนวนมากของทหารชุดดำไทย (ทหารพราน) ได้ลำเลียงทหารเข้าไปในพื้นที่และวางกำลังในหลายที่ตั้งทางตะวันออกของบ้านโอก็วบ8

แหล่งข่าวทางทหารที่ปราสาทพระวิหารรายงานเช่นกันว่ามีการเสริมกำลังของกองทัพบกไทยเมื่อวานนี้ในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร การเสริมกำลังของทหารไทยเป็นไปเพื่อข่มขู่ไม่ให้กัมพูชานำทูตทหาร ๑๗ คน เข้าไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่พิพาทใกล้ปราสาทพระวิหาร โดยมีรายงานว่ากัมพูชาไม่สนใจการข่มขู่ของไทยและประสบความสำเร็จในการนำคณะทูตทหารเยือนพื้นที่

--------------------------------------
  1. Choup Koki crossings []
  2. Thmor Daun village []
  3. Choup Angkanh []
  4. Ta Krabey []
  5. Banteay Ampil []
  6. การแบ่งเขตการปกครองของกัมพูชา เรียกจังหวัดว่าเขต []
  7. Tropeang Prasat district []
  8. O’Koup village []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website