เผยไทยต่อรองเข้าพื้นที่พระวิหาร ๕:๕ ขีดเส้นเขมรต้องมีคำตอบก่อนบ่าย

ทหารพรานไทยที่บริเวณถนนคอนกรีตจากช่องคานม้าขึ้นมายังวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ เมื่อกรกฎาคม ๒๕๕๑ฟิฟทีนมูฟ — เมื่อช่วงเช้าทหารไทยเจรจาเขมรทำข้อตกลงถอนทหาร ยื่นเงื่อนไขประจำการใกล้ปราสาทฯ ๕:๕ แต่ฝ่ายเขมรปฏิเสธอ้างบริเวณนั้นเป็นแค่จุดประสานงาน ฝ่ายไทยขีดเส้นเขมรต้องมีคำตอบก่อนบ่าย พื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยจะเข้าประจำการอยู่ใน ๔.๖ ตร.กม. ของไทย

แหล่งข่าวฟิฟทีนมูฟในพื้นที่เขาพระวิหารซึ่งใกล้ชิดเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงเช้า (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ทหารไทยได้เจรจาต่อรองกับฝ่ายกัมพูชา ในประเด็นการถอนทหารออกจากเขตปลอดทหารรอบปราสาทพระวิหาร โดยยื่นเงื่อนไขว่าไทยจะเข้าประจำการในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ในสัดส่วนที่เท่ากันกับกัมพูชา ๕ ต่อ ๕ ในพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นบริเวณตลาดหน้าบันไดทางขึ้นปราสาท แต่ฝ่ายกัมพูชาเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงจุดประสานงาน ไม่ให้ฝ่ายไทยเข้าไปอยู่ การเจรจาเบื้องต้นไม่ได้ข้อยุติ ฝ่ายไทยจึงขีดเส้นตายให้กัมพูชาต้องมีคำตอบที่ชัดเจนก่อนบ่ายวันนี้

ก่อนเหตุการณ์ความตึงเครียดเมื่อกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทหารพรานไทยเคยประจำการที่จุดประสานบริเวณสระสรงใกล้โคปุระที่ ๒ เป็นบางช่วง หลังเกิดเหตุการณ์เขมรจับตัวกลุ่มธรรมยาตราในช่วงเช้าวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ในขณะนั้น ได้นำกำลังขึ้นช่วยเหลือ และประจำการทหารอยู่ที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ต่อมาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีความพยายามปรับความเข้าใจกับกัมพูชา โดย พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในขณะนั้น ได้หารือกับผู้นำทหารกัมพูชา เป็นผลให้มีการปรับลดกำลังทหารพรานที่ประจำการวัดแก้วฯ และนำไปสู่การถอนกำลังมาอยู่ที่จุดประสานงานใกล้ตลาด ในครั้งนั้นเริ่มแรกฝ่ายไทยเข้าไปอยู่เป็นผลัด ๆ ละ ๓-๔ วัน อาหารการกินเอาไปทำที่นั่น

ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ฝ่ายกัมพูชาขึ้นป้ายทหารไทยรุกรานดินแดน และเกิดการปะทะต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กัมพูชาได้จับตัวชุดประสานงานของฝ่ายไทยซึ่งเป็นทหารพราน และมีการเจรจาส่งตัวคืนภายหลัง หลังจากเหตุการณ์สงบได้มีการส่งนาวิกโยธินเข้าไปปฏิบัตหน้าที่แทนที่จุดประสานงาน ระยะแรกไปครั้งละ ๒-๓ คน ขึ้นไปเวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วกลับลงมา ๑๔.๐๐ น. บางวันไป บางวันไม่ไป จนท้ายที่สุดประตูเหล็กบริเวณห้วยตานีถูกเขมรปิดตาย และฝ่ายไทยได้ไม่เข้าไปอีกจนถึงปัจจุบัน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website