เขมรอุดรมีชัยฟ้องทหารไทยสั่งห้ามปลูกมันริมแดน

ฟิฟทีนมูฟ — ฟ้องได้ทุกเรื่อง ชาวบ้านอุดรมีชัยใกล้ชายแดนไทยบอกทหารไทยสั่งห้ามปลูกมันสำปะหลังและให้รื้อถาง ห้ามปลูกสร้างอะไรในพื้นที่แต่ถ้าปลูกพริกไม่มีปัญหา แต่อย่าปลูกเยอะ ระดับจังหวัดสั่งอำเภอเข้ารายงานเพื่อแจ้งรัฐบาลแก้ไขปัญหา ย้ำปลูกมาตั้งแต่ยุคเขมรแดง จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะทำหลักเขตเสร็จ

0dbeebe7-01b7-496c-8a85-7f32fdd0c5b9

วิทยุปลดปล่อยเอเซีย ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ รายงานว่าชาวบ้านกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจ็วบโกกิ1 ตำบลอัมปึล2 อำเภอบันเตียอัมปึล3 จังหวัดอุดรมีชัย กล่าวว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทหารไทยได้เข้ามาสั่งห้ามชาวนาเขมรไม่ให้ไถปรับที่ดินใกล้พรมแดนเพื่อปลูกข้าวและพืชผลอื่น

นางเขียว ยุม4 ชาวบ้านจากบ้านจ็วบโกกิตะวันออกซึ่งตั้งอยู่บนเขาดงรัก บอกกับวิทยุปลดปล่อยเอเซียเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ว่า ทหารไทยได้บอกกับทหารพรมแดนกัมพูชาให้บอกกับชาวนากัมพูชาให้หยุดเพาะปลูกบนที่ดินของตนซึ่งได้ทำการเพาะปลูกมาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีแล้ว “ทหารไทยบอกทหารเขมรให้บอกกับชาวเขมรให้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่ปลูกไว้ให้หมด ทหารไทยบอกกับฉันเองโดยตรงว่าพื้นที่จากถนนไปถึงหน้าบ้านฉันเขาจะไม่อนุญาตให้ใครปลูกอะไร ไม่ให้ปลูกสร้างอะไร วานซืน (๓ มี.ค.) พวกเขา (ทหารไทย) ๑๘ คนมาลาดตระเวนหลังบ้านฉัน ห่างจากบ้าน ๑๐ เมตร” เธอบอก

ชาวบ้านหลายคนบอกว่าสี่ครอบครัวที่มีที่ดินอยู่ใกล้พรมแดนไม่ได้รับอนุญาตให้ทำนาหรือเพาะปลูกพืชผักบนที่ดินของตัวเอง ในอดีตทหารไทยเข้ามาบ่อยและพยายามไล่ชาวนาเขมรออกไปจากหมู่บ้านหลายครั้ง

ทหารกัมพูชาคนหนึ่งยอมรับว่าทหารไทยได้เข้ามาสั่งห้ามชาวบ้านเขมรไม่ให้ทำนาและเพาะปลูกบนที่ดินตัวเองมาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว “ที่ดินทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตเขมร ตามแผนที่ก็บอกว่าชาวบ้านเพาะปลูกมาตั้งแต่ยุคเขมร (ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๗๙) แต่ตอนนี้เมื่อชาวบ้านกัมพูชาปลูกมันสำปะหลังหรือพืชอื่น เขา (ทหารไทย) เข้ามาสั่งห้าม เขาไม่ได้ทำลายมันสำปะหลังของเรา เขาแค่บอกให้เราทำลาย แต่เรายังไม่ได้ทำลายมันสำปะหลังแต่อย่างใด แต่ถ้าเราปลูกพืชผักเล็ก ๆ อย่างพริกก็ไม่มีปัญหา แต่เขาไม่อนุญาตให้เราปลูกพืชหลายไร่” เขากล่าว

นายวัต พารานิน5 ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดอุดรมีชัย กล่าวว่าเขาปฏิเสธการดำเนินการของไทย โดยบอกว่าขณะที่กรรมาธิการพรมแดนจากทั้งสองประเทศยังไม่ดำเนินงานทำหลักเขต ทั้งสองฝ่ายยังทำแบบเดิมต่อไปได้ “ผมคิดว่าพื้นที่ไหนที่คนของเราควบคุมอยู่และใช้เพาะปลูกในอดีต เราอนุญาตให้เขาเพาะปลูกต่อไปเหมือนเดิม ผมอยากบอกว่าเรารักษาแบบเดิมไว้ก่อน เมือกรรมาธิการพรมแดนทั้งสองประเทศปักหลักเขตแดนเสร็จ เราจึงจะปฏิบัติตามคำสั่งระดับชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการพรมแดน” เขากล่าว

นายวัต พารานิน กล่าวว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดอุดรมีชัยจะเชิญนายอำเภอบันเตียอัมปึลเข้ามารายงานปัญหานี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จังหวัดจะได้ทำรายงานเสนอไปยังเจ้าหน้าที่ระดับชาติเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน

--------------------------------------
  1. Choup Koki village []
  2. Ampil commune – ឃុំអំពិល -ยุม อัมปึล []
  3. Banteay Ampil district  – ស្រុកបន្ទាយអំពិល – ซรุก บันเตีย อัมปึล []
  4. Mrs. Khiev Yom []
  5. Mr. Vath Paranin []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.