ทหารไทยตรึงเข้ม–เขมรอ้าง ICAPP รับรองพระวิหาร

ฟิฟทีนมูฟ – สื่อเขมรรายงานสถานการณ์ชายแดนพระวิหารยังตึงเครียด ไทยเสริมกำลังพร้อมรถถังและยานเกราะหลายจุด เว้นภูมะเขือ ช่องอานม้า เขมรยังคุยพร้อมปกป้องอธิปไตย สื่อเดียวกันยกแถลงการณ์ ICAPP ตอกย้ำพระวิหารและอาณาบริเวณเป็นของเขมร มั่วคำตัดสินศาลโลก

รถถังไทยประจำการที่ช่องตาเฒ่า เมื่อกรกฎาคม ๒๕๕๒ ฮุน เซน กล่าวเปิดการประชุม ICAPP ที่พนมเปญ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
(ซ้าย) รถถังไทยประจำการที่ช่องตาเฒ่า เมื่อกรกฎาคม ๒๕๕๒ (ขวา) ฮุน เซน กล่าวเปิดการประชุม ICAPP ที่พนมเปญ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ (กัมปูเจียทมัย) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ รายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารกัมพูชาว่า ทหารไทยได้เคลื่อนย้ายรถถังและยานเกราะไปยังช่องตาเฒ่า1 และยังได้เคลื่อนย้ายรถถังพร้อมยานเกราะไปยังบริเวณใกล้จุดผ่านแดนช่องสะงำ2 ในอันลองเวง3 จังหวัดอุดรมีชัย

ช่องตาเฒ่าตั้งอยู่ห่างปราสาทพระวิหารไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นที่ราบซึ่งรถถังและยานเกราะสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวก ผู้บัญชาการทหารกัมพูชาเปิดเผยว่าทหารไทยไม่ได้ถอนออกไปตามรายงานของสื่อ แต่กลับมีการเสริมกำลังเข้ามา อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าทหารกัมพูชามุ่งมั่นที่จะปกป้องบูรณภาพและอธิปไตยเหนือแผ่นดินกัมพูชา

แหล่งข่าวคนดังกล่าวระบุอีกว่าทหารไทยได้เสริมกำลังไปยังพื้นที่ใกล้ด่านทางขึ้นปราสาทพระวิหาร จอมเต4 และมุมบี5 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทพระวิหารในคืนวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม แต่อย่างไรก็ตาม ทหารไทยยังไม่ได้เสริมกำลังที่ภูมะเขือ6 ช่องอานม้า7 สมบกขะมุม8 และโอจักจะเรง9 ซึ่งอยู่ใกล้ปราสาทพระวิหาร เพราะพื้นที่ดังกล่าวภูมิประเทศขรุขระ มีภูเขา ป่าทึบ ทำให้รถถังและยานเกราะเคลื่อนตัวลำบาก

ที่จุดผ่านแดนช่องสะงำในอำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ทหารไทยได้เสริมกำลังจำนานมาก มีรายงานว่าสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อคืนวันจันทร์ตึงเครียดมาก

หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ฉบับเดียวกัน เสนอบทความอ้าง ระบุปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาอย่างมิอาจปฏิเสธได้ โดยเนื้อหาระบุว่าการพิพาทปราสาทพระวิหารระหว่างกัมพูชาและไทยสร้างความสับสนให้สื่อต่างชาติและประชาคมนานาชาติ ว่าประเทศใดเป็นเจ้าของปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณโดยรอบที่แท้จริง

กัมพูชาได้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของนับแต่สนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ค.ศ. ๑๙๐๗ โดยอาศัยแผนที่ซึ่งวาดโดยคณะกรรมการฝรั่งเศส-สยาม ในปี ๑๙๐๘ และถูกยอมรับโดยสยาม (ไทย) ในเวลานั้น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (IJC) กรุงเฮก ในปี ๑๙๖๒ ได้ใช้แผนที่ ๑๙๐๘ เพื่อนำมาซึ่งคำตัดสิน ซึ่งชี้ว่าปราสาทและอาณาบริเวณตั้งอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา

การประชุมนานาชาติพรรคการเมืองเอเชีย (ICAPP) เป็นองค์กรล่าสุดที่ยอมรับอธิปไตยของกัมพูชาเหนือปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณ ในบทสรุปของการประชุมที่เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ICAPP  ได้ออกแถลงการณ์ร่วมยืนยันคำตัดสินปี ๑๙๖๒ ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ตัดสินว่า “ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาโดยมิอาจปฏิเสธได้”

สมาชิกถาวรของ ICAPP ได้เรียกร้องประชาคมนานาชาติให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในการบูรณะ อนุรักษ์และปกป้องปราสาทพระวิหาร

--------------------------------------
  1. Ta Thav Pass []
  2. Choam Sra-Ngam Pass []
  3. Anlong veng []
  4. Choam Te []
  5. Mom Bei []
  6. Phnom Trop []
  7. Veal Entry []
  8. Sombok Khmum []
  9. O’Chak Chreng []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website