เหลี่ยม-เหล่-ป้าแมรี่ ร่วมงานสัมมนาเขมร

ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายคนกลางของฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างการบรรยาย พร้อมธงชาติไทยคล้ายอยู่ในสถานะผู้แทนประเทศไทยฟิฟทีนมูฟ – ทักษิณ ชินวัตร เป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาเศรษฐกิจเอเชียที่สำนักนายกฯ เขมร ซึ่งจัดโดยราชบัณฑิตยสภากัมพูชา นพดล-สุรเกียรติ์ สองอดีต รมต.ต่างประเทศ ผู้พัวพันผลประโยชน์ไทย-เขมร โผล่ร่วมงาน

ในการสัมมนาประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสมาพันธ์ประชาธิปไตยนิยมกลาง เอเชีย-แปซิฟิก จัดโดยราชบัณฑิตยสภาของกัมพูชา ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า (๑๙ กันยายน ๒๕๕๔) ซึ่งมี ทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นนักโทษหนีอาญา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย นั้น ตามรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชา (TVK) เมื่อช่วงค่ำ พบว่ามีผู้ร่วมเวทีที่เป็นคนไทยอีก ๒ คน คือ นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ผู้ลงนามใน Joint Communique ไทย-กัมพูชา สนับสนุนกัมพูชาในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ และนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ๒๕๔๔ ว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์จากแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย คู่ขนานกับลงนามแถลงการณ์ร่วมฯ ไทย-กัมพูชา ปี ๒๕๔๔ ระหว่าง ทักษิณ ชินวัตร กับ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

เหล่ - นพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ผู้ลงนาม JC สนับสนุนขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร พร้อมธงชาติไทยคล้ายอยู่ในสถานะผู้แทนประเทศไทย  ป้าแมรี่ - สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ๒๕๔๔ ว่าด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์จากแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย
(ซ้าย) เหล่ – นพดล ปัทมะ (ขวา) ป้าแมรี่ – สุรเกียรติ์ เสถียรไทย สองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ที่มีเรื่องพัวพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ไทย-เขมร พร้อมธงชาติไทยคล้ายอยู่ในสถานะผู้แทนประเทศไทย

ในการสัมมนามีนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานองค์การปิโตรเลียมกัมพูชา พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่และคณะผู้แทนจากประเทศในสมาพันธ์ประชาธิปไตยนิยมกลาง เอเชีย-แปซิฟิก จำนวนหนึ่ง เนื้อหาการบรรยายเป็นประเด็นเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลก ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างสำคัญเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงบทบาทของจีนและอินเดีย เป็นต้น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website