ตัวแทนยูเนสโกบอกเขมรทำรายงานด่วนช่วยซ่อมปราสาทพระวิหาร

นายจุจ เภือน (หมวกน้ำเงิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การพระวิหารของเขมรนำผู้เชียวชาญยูเนสโกที่เข้าร่วมการประชุม ICC-อังกอร์ ตรวจสอบความเสียหายปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้า ๑๔ ธ.ค.๕๔ฟิฟทีนมูฟ — เป่าหูสำเร็จ หลังพาคณะตัวแทน ICC-อังกอร์ของยูเนสโกขึ้นดูปราสาทพระวิหาร ตัวแทนยูเนสโกบอกให้เขมรทำรายงานด่วนถึงยูเนสโก เพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมเป็นการด่วน พร้อมให้ทบทวนแก้ไขรายงานระบุจุดที่ต้องได้รับการซ่อมแซม หากปล่อยไว้จะกระทบตัวปราสาทมากกว่าเดิม

ศูนย์ข่าวต้นมะขาม (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) รายงานว่า กัมพูชากำลังเตรียมรายงานด่วนอีกครั้ง ส่งไปถึงคณะกรรมการถาวรยูเนสโก เพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมแซมปราสาท ที่ได้รับความเสียหายจากการปะทะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

นายฮงส์ สุตต์1 (หงส์ สุทธิ์) ผู้อำนวยการองค์การพระวิหาร เปิดเผยว่า หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโก ได้เห็นความเสียหายบนปราสาทพระวิหารแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้เสนอให้กัมพูชา ทำรายงานด่วนไปยังยูเนสโก ให้เขียนรายงานว่าส่วนไหนต้องช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งกัมพูชากำลังเตรียมแก้ไขสถานที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาซ่อมแซม

ผู้อำนวยการองค์การพระวิหาร กล่าวต่อว่า นายบูสสานากี2 ตัวแทนของคณะผู้แทนได้พบกับนายตาเบ ซาวุต3 และได้ร่วมหารือกัน โดยนายบูสสานากี ได้ให้นายสาวุต ซึ่งเป็นเลขาฯ ถาวรในสภาวัฒนธรรมนานาชาติ4 ทำรายงานด่วนเสนอไปยังนายบูสสานากี ซึ่งกัมพูชาจะติดตามผลต่อไป

นายฮงส์ สุตต์ ระบุว่า นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า กัมพูชาประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ สำหรับการเชิญให้คณะตัวแทนยูเนสโกไปตรวจปราสาทพระวิหาร ซึ่งรองรับการยิงโจมตีของไทย คณะตัวแทนทั้งหมดได้แสดงความกังวลและเสียใจอย่างมากต่อความเสียหายที่ปรากฎ และหากไม่เร่งหาวิธีซ่อมแซมให้รวดเร็ว จุดที่ถูกยิงอาจผุพังเสียหายถึงตัวปราสาทมากกว่านี้อีก

--------------------------------------
  1. ហង្ស សុទ្ធ []
  2. ប៊ូសសាណាគី []
  3. តាបេសាវុធ []
  4. ក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អន្តរជាតិ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website