เขมรตั้งแง่วีระ-ราตรีต้องสารภาพผิดก่อนขออภัยโทษและรัฐบาลไทยต้องดำเนินการ

ฟิฟทีนมูฟ — หัวหน้าเรือนจำเขมรเผยยังไม่ได้หนังสือทางการจากรัฐบาลหรือสถานทูตไทย ถ้าจะขออภัยโทษต้องได้รับโทษ ๒ ใน ๓  หรือไม่ทั้งคู่ต้องยอมรับสารภาพว่าทำผิดจริงที่เข้าเขมรผิดกฎหมายและจารกรรมข้อมูล นักโทษจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงนามยกเว้นสถานทูตหรือรัฐบาลไทยมีหนังสือขออย่างเป็นทางการ

นายวีระ สมความคิด และนางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูลย์
นายวีระ สมความคิด และนางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูลย์

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพและเว็บไซต์ everyday.com.kh ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ รายงานความคืบหน้าการขออภัยโทษของสองคนไทย โดยอ้างคำให้สัมภาษณ์สื่อกัมพูชาของหัวหน้าแผนกเรือนจำ กระทรวงมหาดไทย โดยข่าวระบุว่าหัวหน้าเรือนจำกัมพูชากล่าวว่าสองคนไทยที่ถูกจำคุก นายวีระ สมความคิด และเลขานุการส่วนตัว นางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูลย์ จะต้องได้รับโทษก่อนอย่างน้อยสองในสามของโทษจำคุกของทั้งสองคน ๘ ปี และ ๖ ปี ตามลำดับ ก่อนที่จะมีสิทธิ์ยื่นขออภัยโทษ

ตามรายงานของสื่อไทย นายวีระและนางสาวราตรี กำลังรอการขออภัยโทษจากกษัตริย์กัมพูชา ทนายชาวกัมพูชาของทั้งสองคนได้เตรียมหนังสือขออภัยโทษเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอแต่การลงนามรับรองของทั้งสองคนไทยก่อนที่จะยื่นไปขอการลงนามอนุมัติของกษัตริย์กัมพูชา

นายกวย บุนซอน1 ผู้อำนวยการแผนกเรือนจำ กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๑ มีนาคม ว่าสองคนไทยจะไม่ได้รับอภัยโทษเนื่องจากยังไม่ได้รับโทษ ๒ ใน ๓ ของโทษจำคุกที่ถูกตัดสิน อย่างไรก็ตาม นายกวยกล่าวว่าอาจจะให้การอภัยโทษได้ถ้าทั้งคู่สารภาพและยอมรับผิดว่าได้ล่วงล้ำเข้าเขตแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายและทำการจารกรรมข้อมูลตามที่ถูกดำเนินคดี

เขากล่าวว่ายังไม่ได้รับทั้งหนังสือขออภัยโทษหรือการร้องขออย่างเป็นทางการจากสถานทูตไทย และเพิ่มเติมว่าตามกฎหมายเว้นแต่เจ้าหน้าที่กัมพูชาจะได้รับคำร้องอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือสถานทูตไทย ไม่อย่างนั้นนักโทษจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประทับลายนิ้วมือหรือลงนามในหนังสือขออภัยโทษ

--------------------------------------
  1. Kuoy Bun Sorn -គួយ ប៊ុនសន []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website