ด่านพระวิหารเลื่อนเปิดไปอีกเดือน

ฟิฟทีนมูฟ — สำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานวันนี้อ้างคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่องค์การพระวิหารของกัมพูชาเปิดเผยว่าแผนการจุดผ่านแดนปราสาทพระวิหารกับประเทศไทยถูกเลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือน สาเหตุจากผลประโยชน์ค่าตั๋วและการค้าขายในตลาดพระวิหาร

นายแฮง สุธ (Hang Soth) ผู้จัดการทั่วไปองค์การพระวิหารแห่งชาติเปิดเผยกับสำนักข่าวชินหัวในวันพุธว่า “หลังการประชุมสองฝ่ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาและไทย ฝ่ายไทยได้ร้องขอให้เลื่อการจุดผ่านแดนออกไปอีกหนึี่งเดือนแทนที่กำหนดเดิมที่กำหนดจะเปิดในวันที่ ๕ ธันวาคม” เขาระบุว่าการเสนอเลื่อนเปิดจุดผ่านแดนเกิดจากฝ่ายไทยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ค่าตั๋วเข้าชม และการอนุญาตผู้ค้าของไทยเข้าค้าขายในตลาดกัมพูชาใกล้ปราสาท

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website