ชาวบ้านพระวิหารยื่นคำร้องไล่ที่

ฟิฟทีนมูฟ — หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ รายงานตั้งแต่เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาว่า ตัวแทนชาวบ้านจากหนึ่งร้อยครอบครัวในตำบลกันต็วต อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ได้ยื่นคำร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา เพื่อร้องขอให้เข้าแทรกแซงเหตุพิพาทที่ดินที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่กับหน่วยงานเอ็นจีโอที่เข้ามาไล่ที่ในที่นาทำกิน ข่มขู่คุกคามและความรุนแรงกับชาวบ้านในท้องที่

ฮุน ดาเรน ตัวแทนชาวบ้านระบุว่าตัวแทนทั้งหกคนเดินทางมายังกรุงพนมเปญเมื่อวันอาทิตย์ เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรการวิจัยและป้องกันยาเสพติดและเอดส์ (Drug and AIDS Research and Prevention Organisation – DARPO) ซึ่งเป็นองค์กรที่เข้าไปดำเนินการไล่ที่ชาวบ้าน

ฟืฟทีนมูฟเคยเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่าทางการกัมพูชาทำการย้ายชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารไปยังที่อยู่ใหม่ เพื่อเร่งการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกปราสาทพระวิหาร โดยในครั้งนั้นเป็นการประกาศให้ชาวบ้านสวายจรุม ตำบลกันต๊วต ละทิ้งที่อยู่อาศัยภายใน ๗ วัน ตามประกาศของอำเภอท้องที่ และย้ายไปยังหมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช หากไม่ยอมย้ายภายในกำหนดทางการจะเข้าทำการรื้อย้ายและไม่รับรองความเสียหายต่อทรัพย์สิน เหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านพากันคัดค้านและยังไม่ทราบความคืบหน้า

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website