นักท่องเที่ยวเยือนพระวิหารเพิ่ม ๓.๖ เท่าในปี ๕๓

ฟิฟทีนมูฟ –สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ อ้างการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพระวิหาร ที่ระบุว่านักท่องเที่ยวเดินทางเยือนปราสาทพระวิหารเพิ่มขึ้น ๓.๖ เท่า ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งสืบเนื่องจากความปลอดภัยและระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดีขึ้น

ปราสาทพระวิหารโดยนาย กง วิบูล (Kong Vibol) หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพระวิหาร ให้สัมภาษณ์ซินหัวทางโทรศัพท์ระบุว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนปราสาทพระวิหารในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๘๐,๓๕๖ คน เพิ่มขึ้น ๓.๖ เท่าจาก ๑๗,๑๗๔ คน ในปี ๒๕๕๒ ในรายละเอียดมีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น ๓.๗ เท่า เป็นจำนวน ๗๘,๔๑๙ คน จาก ๑๖,๔๐๕ คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ๑.๕ เท่า เป็นจำนวน ๑,๙๓๗  คน จาก ๗๖๙ คน

นายกง ให้ความเห็นว่า “เป็นการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวไปยังปราสาทในปี ๒๕๕๓ อย่างมหาศาล เนื่องจากความปลอดภัยและเสถียรภาพที่ดีขึ้นเมื่อความตึงเครียดเขตแดนกับประเทศไทยผ่อนคลายลง และมีถนนในสภาพที่ดี ง่ายแก่การเดินทาง” เขาเพิ่มเติมว่า “ดังนั้น นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปเยือนปราสาท”

ชินหัวรายงานอีกว่าประสาทพระวิหารของกัมพูชาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังการขึ้นทะเบียน กัมพูชาและไทยเกิดความขัดแย้งเขตแดนเนื่องจากไทยอ้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ ๑.๘ ตารางไมล์ (๔.๖ ตารางกิโลเมตร) รอบตัวปราสาท นำไปสู่การวางกำลังตามแนวชายแดน มีการเผชิญหน้าเป็นระยะระหว่างทหารกัมพูชาและทหารไทยซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของทหารทั้งสองประเทศ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเขตแดนคลี่คลายลงหลังผู้นำสูงสุดของกัมพูชาและไทยได้พบหารือกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา

ในปี ๒๕๕๓ จังหวัดพระวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น ๑๓๕,๖๕๗ คน เพิ่มขึ้น ๑๑๙ เปอร์เซ็นต์ จาก ๖๑,๙๐๓ คน ในปี ๒๕๕๒ นายกง วิบูล ระบุ โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ๓๒ เปอร์เซ็นต์ เป็น ๑๑,๒๔๙ คนจาก ๘,๕๑๒ คน ในปี ๒๕๕๒ จังหวัดพระวิหารมีปราสาทโบราณดึงดูดใจนักท่องเที่ยวสามแห่ง ได้แก่ ปราสาทพระวิหาร ปราสาทเกาะแก (Koh Ker temple) และปราสาทขันกัมปงสวาย (Preah Khan Kampong Svay temple)

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.