ฮุน มาเณต กังวลไทยส่งทหารเข้า พท.รอบพระวิหารเมื่อกรกฎา ๕๑

ฮุน มาเณตฟิฟทีนมูฟ – สื่อเขมรรายงานอ้าง Wikileaks เปิดข้อมูลการสนทนาระหว่างฮุน มาเณต และทูตสหรัฐประจำเขมร ระบุกังวลที่เขมรใช้สันติวิธีและอดทนไม่ตอบโต้ไทยด้วยกำลัง กรณีที่ไทยส่งกำลังเข้าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเมื่อ ก.ค. ๕๑ การไม่ใช้กำลังของเขมรถูกไทยมองว่าอ่อนแอ และใช้ความตึงเครียดเบี่ยงเบนความสนใจ

สำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔) รายงานอ้าง Wikileaks เปิดเผยข้อมูลลับการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังทหารไทยนำกำลังเข้าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ระหว่างการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในโอกาสอำลาหน้าที่ของนายโจเซฟ มุสโซเมลี (Joseph Mussomeli) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชา กับ พ.อ. (พิเศษ) ฮุน มาเณต (ยศในขณะนั้น) บุตรชายนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑

ข้อมูลลับรายงานของเอกอัตรราชทูตกัมพูชาขณะนั้น ระบุว่า ฮุน มาเณต ได้แสดงความกังวลต่อการตอบโต้โดยสันติวิธีของกัมพูชา ต่อการรุกล้ำของไทยและการให้ข้อมูลผิดที่กรุงเทพฯ ฮุน มาเณต ได้แสดงความเห็นว่า การอดทนและปฏิเสธการใช้กองกำลังของกัมพูชา ถูกประเทศไทยถือเอาว่าเป็นความอ่อนแอ หลังจากที่ไทยได้ส่งทหารไปอยู่ในบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร ไทยก็ยังได้ส่งทหารเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ขัดแย้งอีก ฮุน มาเณต กล่าวกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาโดยยืนยันว่า ไทยมองไม่เห็นผลลบจากการยุติการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และไทยอาจจะใช้สภาพความตึงเครียดกับกัมพูชา เพื่อเบี่ยงความสนใจของคนไทยจากความกังวลที่ใหญ่กว่าและสำคัญกว่า ในประเทศของตน

​​​นายโจเซฟ มุสโซเมลี ได้ขอให้มีความอดทน และแสดงความเห็นกับฮุน มาเณต ว่า ความคิดของกัมพูชาที่จะนำเอาปัญหาดังกล่าวไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้น เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นทารกมาก ​

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website