‘ปู ไม่รู้’ คุยช่วยวีระ-ราตรี ฮวยเซงฟ้องจรกาดอดเจรจาลับ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับฮุน เซน ที่ทำเนียบรัฐบาลเขมร ๑๕ ก.ย. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ — เขมรแถลงผลการพบปะระหว่างยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และฮุน เซน ระบุคุยกันหลายประเด็น ปูเสนอช่วยวีระ-ราตรี ขณะฮุน เซน ตอบขอดูก่อนอาจขอบรรเทาโทษ ยกเรื่องสุเทพดอดเจรจาลับขึ้นฟ้องปู เขียวเผยปูเห็นด้วยมาตรการชั่วคราวศาลโลก ส่วนฮอ นำฮง ย้ำไม่ถอนออกจาก ๔.๖ ของเขมร

ศูนย์ข่าวต้นมะขาม (๑๕ กันยายน ๒๕๕๔) รายงานอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ที่กล่าวถึงผลการพบปะระหว่าง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ในวันนี้ โดยระบุว่า ผู้นำทั้งสองเห็นชอบร่วมกันในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้มีความร่วมมือที่ดีและการพัฒนา ทั้งในด้านการค้าขาย ท่องเที่ยว และปัญหาเขตแดน นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้เสนอต่อฝ่ายกัมพูชาเปิดการแสดงสินค้ากัมพูชา-ไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาให้การตอบรับ

ระหว่างพบปะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ยกกรณีของสองคนไทย คือ นายวีระ สมความคิด และนางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเปร็ยซอขึ้นหารือ โดยฮุน เซน ตอบกลับว่า กำลังตรวจดูเรื่องนี้ แล้วอาจจะเสนอกษัตริย์กัมพูชาเพื่อขอให้บรรเทาโทษ เนื่องจากกัมพูชาจำเป็นต้องเคารพกฎหมายของกัมพูชา

ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเขตแดน ฮุน เซน เสนอให้กองทัพของสองประเทศ พบปะกันเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้น และควรมีปรับลดกำลังของทั้งสองฝ่ายตามแนวชายแดนลง ในเรื่องนี้ นายฮอ นำฮง เน้นย้ำว่า เราไม่สามารถถอนออกจากพื้นที่ ๔.๖ ตร.กม. ที่เป็นของเราได้ เราจะทำตามคำสั่งชั่วคราวของศาลโลก กรุงเฮก โดยผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียอยู่ในพื้นที่

นอกจากนี้ ของอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้ส่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มาเจราลับเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ฮุน เซน ได้เสนอให้สองฝ่ายเจรจาในเรื่องนี้อย่างเปิดเผย ตามบันทึกความเข้าใจฯ ๒๕๔๔ และกลไกที่มีอยู่

ฮุน เซน ได้เสนอให้เจ้าหน้าที่จังหวัดตามแนวชายแดนพบหารือกันเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการละเมิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยของสองประเทศ อาจเปิดการประชุมร่วม พร้อมกันนั้น ฮุน เซน ก็ได้เสนอให้เปิดด่านผ่านแดนแห่งใหม่ คือ ด่านสตึงบต เพื่อเป็นด่านสินค้าเข้าออก ส่วนด่านปอยเปตให้เป็นด่านสำหรับการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ นายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีข่าวสารในฐานะโฆษกรัฐบาล แถลงว่า การเดินทางเยือนของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา-ไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสองประเทศก็เปรียบเหมือนลิ้นกับฟัน นายเขียว กล่าวยืนยันอีกว่า ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาพรมแดน อย่างเช่น ปราสาทพระวิหาร นางสาวยิ่งลักษณ์ เห็นด้วยกับมาตรการชั่วคราวของศาลโลก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website