เปิดตัวหนังสือ "ข้อมูลพื้นฐานพระวิหารกับศาลโลกฯ"

แถลงข่าวและเปิดตัวหนังสือ "ข้อมูลพื้นฐานพระวิหารกับศาลโลก จากข้อเขียนของ ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล" เรียบเรียงโดย ถ่ายเถา สุจริตกุล

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวหนังสือ “ข้อมูลพื้นฐานพระวิหารกับศาลโลก จากข้อเขียนของ ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล” เรียบเรียงโดย ถ่ายเถา สุจริตกุล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ห้องรามราฆพ (ห้องม้าขาว) ราชตฤณมัยสมาคม สนามม้านางเลิ้ง
พบ ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล และ ถ่ายเถา สุจริตกุล (ผู้สร้าง “เรยา” ในนิยายดอกส้มสีทอง)

ทุกคำถามเกี่ยวกับศาลโลกมีคำตอบ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website