กมธ.วุฒิฯ จัดเสวนาศักดิ์ศรีของไทยกับกรณีจับ ๗ คนไทย

poster(28Jan11)

สืบเนื่องจากเหตุการณ์จับกุม ๗ คนไทยที่รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และแกนนำของเครือข่ายภาคประชาชนที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ที่ต่อมาผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างให้ข้อมูลว่าการจับกุมตัวดังกล่าวเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชา และข้อมูลนี้ถูกใช้เป็นหลักฐานฝ่ายโจทก์ผูกมัดทั้ง ๗ คนไทย ขณะที่ภาคประชาชาชนหลายฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของไทยที่ถูกทหารและชาวกัมพูชายึดครอง เหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามต่อเนื่องถึงการสูญเสียดินแดนอันเกิดจาก MOU43 การยอมรับแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ ตลอดแนวชายแดนด้านติดกับกัมพูชา และศักดิ์ศรีของประชาชนคนไทยและประเทศไทยต่อกรณีการลักพาตัวคนไทยโดยทหารกัมพูชาในพื้นที่ไทยและโดยการไม่โต้แย้งสิทธิ์ของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ฟิฟทีนมูฟขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา “ศักดิ์ศรีของไทยจะคงอยู่ได้อย่างไร : กรณี ๗ คนไทยถูกทหารเขมรจับในแผ่นดินไทย” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๙ โมงเช้าเป็นต้นไป  เพื่อรับฟังข้อมูล และแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ จัดเสวนาเวทีภาคประชาชน (ครั้งที่ ๘) เรื่อง “ศักดิ์ศรีของไทยจะคงอยู่ได้อย่างไร : กรณี ๗ คนไทยถูกทหารเขมรจับในแผ่นดินไทย”  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี  นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายคำนูณ สิทธิสมาน และ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นวิทยากร

—————————————–

กำหนดการเสวนาเวทีภาคประชาชน (ครั้งที่ ๘)
เรื่อง “ศักดิ์ศรีของไทยจะคงอยู่ได้อย่างไร : กรณี ๗ คนไทยถูกทหารเขมรจับในแผ่นดินไทย”
จัดโดย
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
โดยคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
*********************************************

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ นาฬิกา     –    ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ นาฬิกา    –    กล่าวเปิดโดย นางสาวรสนา โตสิตระกูล  ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
เวลา ๐๙.๔๕-๑๑.๔๕ นาฬิกา    –    เสวนาเรื่อง “ศักดิ์ศรีของไทยจะคงอยู่ได้อย่างไร : กรณี ๗ คนไทยถูก            ทหารเขมรจับในแผ่นดินไทย”  โดย
        (๑) นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา
        (๒) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา
        (๓) พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา
        และ อนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ
เวลา ๑๑.๔๕-๑๓.๔๕ นาฬิกา    –    ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนที่เข้าร่วมเสวนา ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เวลา ๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ นาฬิกา    –    สรุปประเด็นการเสวนา/ปิดการเสวนาโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริต และตรวจสอบภาครัฐ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.