เสวนา "แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตร.กม. บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย"

ขอเชิญร่วมหาคำตอบในประเด็นสงสัย "ทำไมต้องคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชา" เป็นเรื่องของพวกคลั่งชาติ ไร้ความน่าเชื่อถือปลุกปั่นกระแส หรือมีอะไรมากกว่านั้น "เราเสียอธิปไตยเหนือดินแดนเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร จริงหรือ" "รัฐบาลปัจจุบันยังคงสืบทอดนโยบายขายชาติจริงหรือ?"

โปสเตอร์การเสวนา "แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย"

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีปราสาทพระวิหาร ขอเชิญร่วมการเสวนา "แผ่นดินเขาพระวิหาร ๔.๖ ตารางกิโลเมตร บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย" วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ (ตึกวุฒิสภา)

About the Author

มะเน™

นักวิทยาศาสตร์-นักวิจัยอิสระ (Malacologist & Marine Science), ผู้เขียนและเจ้าของเว็บไซต์บอริ่งเดย์

Visit Website