ขอแรง

ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทีมงานจำนวนน้อยคนของฟิฟทีนมูฟทำงานเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องดินแดน อธิปไตยของชาติร่วมกับหลายองค์กร หลายภาคส่วน บทบาทส่วนใหญ่วางตัวในฐานะคนหลังฉาก ทำงานเบื้องหลังหลากรูปแบบ “ไม่เอาถ้วย ไม่เอาหน้า ไม่เอาศรัทธา และไม่เอาเงิน” จึงอาจไม่เป็นที่รู้จักมากนักหรืออาจจะไม่ถูกรู้จักเลยในทางสาธารณะหรือผ่านสื่อ เว้นแต่คนทำงานด้วยกันหรือประชาชนที่ร่วมเคลื่อนไหวภาคสนาม ที่ระยะแรกมีกันแค่หลักสิบหรืออาจจะหลักร้อยในบางครั้ง ตามแต่โอกาส

การทำงานเคลื่อนไหวภาคสนาม รวมกลุ่มแสดงพลังหรือยื่นหนังสือตามสถานที่ต่าง ๆ และหมายรวมถึงการจัดการแถลงข่าวในหลาย ๆ ครั้ง สื่อประกอบงานหลายรูปแบบทั้งแผ่นป้าย ใบปลิว ของว่าง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่าย เป็นต้นทุน  เป็นต้นทุนที่ยินดีจ่าย และไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือในรูปแบบการบริจาคใด ๆ

ทีมงานจึงเรียนเพื่อทราบว่า ไม่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินในรูปเงินบริจาคทุกรูปแบบไม่ว่าจากองค์กร บุคคล และกลุ่มบุคคลใด ..นี่เป็นทิศทาง เป็นจุดยืนของทีมงาน

หากคุณใส่ใจต่อความเป็นไปของบ้านเมือง ห่วงใยใส่ใจต่อดินแดนและอธิปไตยของชาติ มองว่าส่วนเสี้ยวเล็ก ๆ อย่างดินแดนแถบพระวิหารหรือขอบเขตแดนบริเวณอื่น ๆ ก็มีความสำคัญ ทีมงานอยากขอแรงคุณจากเล็กน้อยถึงมากมาย ว่า

..เล็ก ๆ ช่วยกระจัดกระจายข้อมูลข่าวสาร บทความต่าง ๆ ในเว็บไซต์ฟิฟทีนมูฟ ไปยังกลุ่มผู้สนใจตามที่ต่าง ๆ ที่คุณสามารถทำได้  ตีพิมพ์ซ้ำในเว็บไซต์ของคุณ แชร์ลิงค์ เผยแพร่ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอย่างเฟชบุ้ค ทวีตเตอร์หรือที่อื่น ๆ

..น้อย ๆ แนะนำเว็บไซต์ฟิฟทีนมูฟให้คนรู้จักที่สนใจเหมือน ๆ กัน ให้เพื่อน ๆ ในเครือข่าย และกดเบา ๆ ที่ปุ่ม Like แล้วชวนเพื่อนมากด ร่วมเป็นสมาชิก Fan Page ของฟิฟทีนมูฟ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่จะมีมาแทบทุกวัน

..มากมาย อาจจะขอเยอะไปนิด แต่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจคุ้นเคยมาบ้างแล้วกับประสบการณ์ชุมนุม หรือสังสรรค์ข้างถนน ตามเวลาตามโอกาสที่สมควรอยากจะเรียนชวนเคลื่อนไหวไปกับเราในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะบอกกล่าวเป็นคราวครั้ง อาจเป็นการชวนร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็น เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ หรืออาจชวนเปลี่ยนบรรยากาศเดินเล่นริมถนน ชมสถานที่ราชการ สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศบางองค์กร แล้วแต่วาระโอกาส

แต่หากเฉย ๆ ต่อเรื่องราวของอธิปไตยของชาติ ไม่สนใจใส่ใจจะให้ความสำคัญหรือเห็นว่าเป็นเพียงพื้นที่เล็กน้อยและเห็นประโยชน์ในทางอื่นสำคัญกว่า ทีมงานก็อยากขอจากคุณเช่นกัน ขอแต่เพียงเล็กน้อยว่า..อย่าแกว่งและอย่าก่อกวน คงไม่ขอกันมากเกินไป?

หากคุณได้ช่วยแล้ว หากคุณประสงค์จะช่วยในลำดับถัดไป และต่อ ๆ ไป ก็ขอขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ