เจีย ดารา

เขมรถอนทหารขั้นที่ ๑ แล้วเมื่อช่วงเช้า-เจีย ดารา ไม่วายด่าไทยรุกราน

เขมรจัดพิธีถอนทหารขั้นที่ ๑ จำนวน ๔๘๕ คน แล้วเมื่อช่วงเช้า พร้อมส่งกำลังตำรวจหลายหน่วยเข้าแทนที่ เตีย บัญ เป็นประธาน เจีย ดารา เป็นตัวแทนคณะบัญชาการสมรภูมิกล่าวรายงาน ย้ำไทยรุกรานแผ่นดินเขมรหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลก ระบุอยากได้มานานแล้ว

เขมรประกาศถอนทหารฝ่ายเดียว ๑๗-๑๘ ก.ค. นี้ ตั้งแง่มีผู้สังเกตการณ์

เจีย ดารา รอง ผบ.สส. เขมรประกาศถอนทหารฝ่ายเดียววันที่ ๑๗-๑๘ ก.ค. นี้ อ้างเหตุเคารพกฎหมาย ต้องการสันติภาพและไม่อยากได้ดินแดนไทย แต่ตั้งแง่ขอรอดูท่าทีไทยก่อน และต้องมีผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย

เขมรส่อนัยยะถอนทหารฝ่ายเดียวบางส่วน ๑๘ กรกฎาคม นี้

สื่อเขมรรายงานอ้างเจีย ดารา และ จนท.รัฐบาลสามรายตอบคลุมเครือเรื่องถอนทหาร ๑๘ ก.ค. นี้ ซึ่งจะครบหนึ่งปีศาลโลกออกมาตรการชั่วคราว เจีย ดารา ระบุฮุน เซน ไม่ต้องการสงคราม ขณะ จนท.รัฐบาล ยืนยันถอนทหารจำนวนหนึ่ง ขณะโษฆกกระทรวงต่างประเทศเขมรให้สัมภาษณ์ส่อนัยยะถอนฝ่ายเดียว

บก.สส.เขมรขยับ ๕ ตำแหน่ง เจีย ดารา คุมหน่วยจารกรรม ฮุน มานิต ขึ้นพันเอก

เขมรประกาศแต่งตั้ง ๔ ตำแหน่งสำคัญใน บก.สส. เจีย ดารา ขึ้นคุมหน่วยจารกรรมทหาร ฮุน มานิต ลูกฮุน เซน ขึ้นพันเอกพร้อมเป็นรองหน่วยจารกรรมฯ เด้ง ซก เภียพ เจ้ากรมกิจการชายแดนไปนั่งรองปลัดฯ เอา เซียก โซะเจียต เข้าเสียแทน

เขมรสรุปงานระบุใช้ ๖ เดือนไปกับการต่อต้านการรุกรานของไทย

คณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าประจำด้านปราสาทพระวิหารของเขมรประชุมสรุปงานประจำปีและกำหนดทิศทางของปีหน้า ระบุปี ๒๕๕๔ หมดเวลา ๖ เดือนแรกไปกับการต่อสู้กับการรุกรานอย่างรุนแรงของไทย แต่ประสบควาามสำเร็จ คุมที่มั่นไว้ได้ ส่วน ๖ เดือนหลัง ปฏิบัติตามนโยบายสันติภาพของฮุน เซน หลังไทยเปลี่ยนรัฐบาล

กุน กีม นำคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทหารสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓

กุน กีม พร้อมคณะผู้บัญชาการสมรภูมิพระวิหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารตามกองพลน้อยในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ ซึ่งมีการฝึกพลทหารใหม่เป็นเวลา ๙๐ วัน เริ่มตั้งแต่ ๒๘ ต.ค. ที่ผ่านมา

เจีย ดารา เผยสถานการณ์ชายแดนสงบ

พล.อ.เจีย ดารา หัวหน้าคณะบัญชาการสมรภูมิแนวหน้าภูมิภาค ๔ ชายแดนด้านติดกับไทย เผยระหว่างรับมอบความช่วยเหลือ ว่าสถานการณ์ชายแดนจนถึงขณะนี้มีความสงบเรียบร้อยเป็นปกติ ขณะทหารเขมรเตรียมพร้อมตลอดเวลาสำหรับการป้องกันดินแดน

 • dosage children strep
 • mastitis dosage
 • 2 years after
 • lucid dreams
 • used for chlamydia
 • one a day tablets
 • and drug interactions
 • user reviews
 • prescription online
 • late ovulation bfp
 • generic problems
 • alone bodybuilding
 • cause weight gain
 • merck generic
 • vs lovenox side effects
 • pregnancy prevention program canada
 • missed 3 pills
 • for blackheads
 • side effects long term use
 • dosage men cycle
 • is a pain pill
 • for pneumonia
 • where to buy cheap in uk
 • valium versus
 • jaw pain
 • for m-drol
 • sore legs
 • after period comes
 • gas
 • vs myalgia
 • side effects lawsuit
 • what happens if women takes
 • plaque reversal
 • z pack
 • rogaine combination before after
 • how often can you take liqui gels
 • cheap online
 • emergency surgery while taking
 • does cause gas in infants
 • for 4-6 months
 • e gestaAA?o
 • e. coli
 • 4 mg bula
 • taking you ovulate your own
 • real cheap
 • ibd study
 • together
 • prejudica a saude
 • drug interaction between and
 • side effects-jaw pain
 • pain medication
 • safe use pregnancy
 • and weight loss men
 • difference between and
 • dosage 4 month old
 • alternatives to taking
 • asthmatics
 • can buy egypt
 • and alcohol use
 • canada pharmacy
 • sperm production
 • como utilizar o
 • can i take and tylenol with codeine together
 • safe take during pregnancy
 • o
 • and together
 • 25mg
 • uses depression
 • coming off symptoms
 • maximum dose for children
 • taking 2 24 hours
 • what will do to women
 • neutropenia prophylaxis
 • cr cardiomyopathy
 • a quoi sert
 • kegunaan
 • bula do
 • plus classification
 • rate tendon rupture
 • can take me plane
 • does cause weight gain or weight loss
 • off label uses
 • mims malaysia
 • pfizer patient assistance program
 • can u take with
 • drug facts
 • for those who don't need it
 • baby aspirin twins
 • shampoo while
 • solution merck
 • tingling fingers
 • 30mg side effects
 • peritoneal dialysis
 • false positive methamphetamine
 • 350 mg granulato prezzo
 • ophthalmic ointment price
 • equine
 • zoloft vs weight gain
 • vs
 • onde comprar em recife
 • purchase canada
 • switching side effects
 • o que e
 • 0.125 mg levo sodium
 • ivpb
 • for men
 • are the side effects of really bad
 • is a maoi
 • withdrawal hair loss
 • interaction
 • 800mg
 • heartburn
 • temps d'effet
 • taking melatonin
 • or drowsy
 • can i take and together
 • migraine prevention
 • advil
 • medication for uti
 • pizza hut
 • hepatitis c
 • better than monistat
 • for children's ear infection
 • class action suit
 • side effects in horses
 • and thigh bone fractures
 • with alcohol
 • goosebumps
 • d 12 hour loss appetite
 • 200 mg capsule
 • is over the counter in canada
 • withdrawal symptoms - anxiety
 • 25 mg para que serve
 • para q es
 • long term studies
 • o cnh
 • or which is better
 • does sexual side effects go away
 • history
 • purpose taking
 • 50mg
 • long term use safe
 • 100 mg overdose
 • shampoo leaflet
 • soft flavored
 • does ib reduce swelling
 • nr.1 dusche
 • oral suspension
 • long before you lose weight
 • for itchy rash
 • buy generic
 • age limit taking
 • allergy dapsone
 • sinus infections fungal
 • can you take before surgery
 • how long does it take to work
 • 1 year old dosage
 • capsules 500mg pregnancy
 • rebound long
 • a odchudzanie
 • und psa-wert
 • side effects of stopping abruptly
 • toradol vs
 • arixtra bridge
 • is a vasodilator
 • test challenge
 • focalin xr and
 • hair loss women
 • taking age 25
 • side effects tiredness
 • makan tapi tak period
 • and pregnancy
 • cream for children
 • prescription drug
 • once weekly
 • antibiotico
 • capsule sa b-1
 • alternatives
 • prozac together
 • super p-force oder super
 • acetaminophen teething
 • pastillas prospecto
 • lawsuit payout
 • does cause back pain
 • vitamin supplements
 • best place to buy uk
 • d depression
 • tramadol together
 • 300 mg daily
 • side effects swelling feet
 • can you take
 • biological mechanism
 • is there a generic substitute for
 • bortezomib myeloma
 • ask a patient
 • can drink alcohol while taking
 • inhaler for sale
 • interaction between xanax
 • patent expiration
 • can you take both and
 • cuanto tiempo despues de tomar puedo tomar alcohol
 • interaction
 • can you buy dubai
 • forest laboratories
 • empregos osasco
 • is gel good for gout
 • dosage indications
 • e beta bloccanti
 • bij kalknagel
 • w calcium
 • e serenoa repens
 • best prices online
 • normal fsh levels challenge
 • kidney infection
 • yeast infection not working
 • versus
 • cost australia
 • levodopa and
 • can you take and vicodin together
 • therapeutic range atrial fibrillation
 • max dosage of
 • approved in australia
 • wealth nations
 • effectiveness hpv
 • tri pak
 • liver fda
 • hsg iui
 • for performance anxiety
 • mushrooms
 • stomach pain
 • gsk
 • pills for women
 • can u take while breastfeeding
 • long after eating
 • benzodiazepine
 • macrobid v.
 • mircette or
 • yahoo
 • using together
 • and tums interaction
 • vs vs
 • half life
 • over the counter equivalent to
 • is safe during pregnancy
 • dosage 160 mg
 • can cause bloating
 • interactions
 • taking just
 • indications and usage
 • dose uti
 • and vicodin
 • 40 mg astrazeneca
 • taking and 5-htp
 • nr. 1 ausschreibungstext
 • statute of limitations california
 • d espanol
 • 10 mg side effects
 • generic
 • effects of stopping
 • xr online pharmacy
 • 9621196847
 • injection uses
 • at the heart of warner lampert
 • can you drink coffee with
 • can be used to treat mrsa
 • benefits package
 • a dAugoAA cyklu
 • environmental health
 • side effects testimonials
 • velcade decadron myeloma
 • $20.00 coupons
 • for kids side effects
 • same as
 • gonorrhea dose
 • nuclear job openings
 • meglio arnica o
 • gel nursing mothers
 • does cause yeast infections
 • how much does cost on the street
 • indications use
 • and twins statistics
 • skin
 • effects of stopping
 • treat gad
 • aerosol para sirve
 • jarvik controversy
 • lek cena
 • together
 • empregos br
 • thrombocytopenia
 • chlamydia treatment
 • kidney problems
 • dosage with food
 • o que e
 • does treat ear infection
 • 4 comprimidos
 • xr vs
 • buy generic
 • d long can take
 • nursing considerations
 • drinking while
 • bula do 200mg
 • does increase sperm
 • 1 cream 15 g
 • safety during pregnancy
 • 2 einmal
 • dose for altitude
 • side effects of
 • can tablets crushed
 • once week tablets
 • about
 • drug interactions
 • liquid dosage infants
 • images rashes caused
 • buy online thailand
 • 150 mcg side effects
 • antidepressant weight gain
 • meglio o minoxidil
 • liquid dosage
 • d causes tinnitus
 • tan riesgoso aborto
 • hives rash
 • differences
 • tabletki antykoncepcyjne
 • happens if u stop taking
 • thermal tarifas
 • can hct be cut in half
 • muscle aches
 • suspension for gerd
 • dosage peptic ulcer
 • nebenwirkungen sodbrennen
 • provera regimen
 • what are the side effects of 80 mg
 • for blood pressure control
 • cipla
 • jaw
 • safe take during first trimester
 • can you take
 • side effects fluid retention
 • interaction between
 • unguento foglietto illustrativo
 • ointment 5
 • vs d
 • related cumin
 • y jugo de naranja
 • nebenwirkungen von
 • cost walgreens
 • indications
 • related breast cancer
 • pct after tren
 • cena w aptece
 • effective urinary tract infection
 • e visA?o
 • jak dAugo trzeba braA
 • can i take if i'm allergic to penicillin
 • switching er
 • reactions
 • in early pregnancy is safe
 • 2ww bfp
 • invega sustenna and
 • does treat chlamydia
 • what is ec
 • volo x
 • bad experiences with
 • foods to eat while taking
 • vs weight gain
 • does increase blood pressure
 • diarrhea
 • safe kids
 • d pregnancy
 • coupon code
 • tinnitus
 • fda warning for users
 • can capsules opened
 • myeloma
 • is a sulfa drug
 • w kulturystyka
 • 15mg tablets
 • vicodin
 • depression medication and alcohol
 • missing a dose
 • treatment ic
 • corp ex-dividend date
 • time to work
 • withdrawal dizziness how long
 • urination difficulty
 • list of side effects
 • banned canada
 • is better than
 • dosage for gyno
 • e erezione
 • once schwangerschaft
 • taking hydrocodone
 • good tonsillitis
 • effects of on skin
 • d
 • normal levels
 • and pregnancy risks
 • how long should i take for shingles
 • letra musica evangelica minha pedra