อินโดนีเซีย

เขมรเร่งอินโดฯให้ช่วยให้มีการถอนทหารโดยไว

โฆษก กต.เขมรเผย รมต.ต่างประเทศอินโดฯ ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียด TOR วางผู้สังเกตการณ์ โดยยืนยันจุดที่ตั้งตามกำหนดศาลโลก ส่วนการถอนทหารและวางผู้สังเกตการณ์ให้ดำเนินการพร้อมกัน ขณะที่ฮอ นำฮง ทำหนังสือตอบวานนี้ เร่งให้อินโดฯ ช่วยให้มีการลงนามใน TOR โดยไวเพื่อนำไปสู่การถอนทหาร

มาร์ตีเยือนเขมร ถกฮอ นำฮง ส่งผู้สังเกตการณ์อินโดฯ

นายมาร์ตี รมต.ต่างประเทศอินโดฯ เยือนเขมรพบนายฮอ นำฮง หารือการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาค การเป็น ปธ.อาเซียน ของเขมร และการส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่เขตปลอดทหาร ฮอระบุรอไทยเรียกประชุมคณะทำงานร่วมกำหนดวันถอนทหาร ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ตนพร้อมลงนาม TOR ไม่ว่าที่เขมร กรุงเทพฯ หรืออินโดฯ ส่วนมาร์ตีเผยทั้งไทยและเขมรต่างตอบรับในทางบวก หวังแก้ปัญหาความขัดแย้งได้โดยเร็ว

ทูตอินโดย้ำซก อาน จะส่งผู้สังเกตการณ์ได้สองประเทศต้องเห็นชอบก่อน

วานนี้ ทูตอินโดนีเซียประจำเขมรเข้าพบนายซก อาน ย้ำจะส่งผู้สังเกตการณ์ของอินโดนีเซียเข้าร่วมสังเกตการณ์ถอนทหารได้ ไทย-เขมรต้องให้ความเห็นชอบก่อน จนท.เขมรระบุมีข่าวว่าจะส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ ๒ พ.ค.

อินโดกำหนดส่งผู้สังเกตการณ์อย่างช้า ๒ พ.ค. เขมรบอกรอกำหนดวันถอนหทาร

อินโดนีเซียเผยพร้อมส่งผู้สังเกตการณ์เข้าพื้นที่ กำหนดช้าสุดเป็นวันที่ ๒ พ.ค. ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทีมผู้สังเกตการณ์ร่วมสามฝ่าย โดยสามประเทศกำลังทบทวน TOR และ SOP ฉบับใหม่เกี่ยวกับการวางกำลัง โฆษกกระทรวงต่างประเทศเขมรระบุยังกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ เพราะยังไม่มีการกำหนดวันถอนทหารและคณะทำงานร่วมไทย-เขมร ยังไม่ได้ประชุม

ฮวยเซงเสนอให้อินโดทำหน้าที่แก้ปัญหาไทย-เขมร

ฮอ นำฮง เผยหลังฮุน เซน กลับถึงพนมเปญ ว่า ฮุน เซน ได้เสนอให้อินโดนีเซียทำให้หน้าที่ต่อในนามอาเซียน ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนไทย-เขมร ภายใต้กรอบของศาลโลก

ฮอเร่งร่างข้อตกลงไทย-เขมรรับผู้สังเกตการณ์อาเซียน

ฮอ นำฮง เสนอร่างข้อตกลงที่สองระหว่างไทย-เขมร ไปยัง รมว.ต่างประเทศอินโดฯ เร่งส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ปราสาทพระวิหารเพื่อปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวศาลโลก ส่วนโฆษกสำนักนายกฯ เขมร เผยเขมรทำหน้าที่ตนเองครบถ้วนแล้วยังเหลือแต่ฝ่ายไทย ระบุถอนทหารในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นออกแล้ว ยังเหลือไว้ที่ปราสาทฯ รอผู้สังเกตการณ์มาถึง

ผู้สังเกตการณ์ติดกึก-อินโดฯ ยังฟุ้งไม่เลิก

สื่ออินโดฯ เผยหลังการรือสองวันและพูดคุยระหว่างสามรัฐมนตรียังไม่มีทางออกเรื่องผู้สังเกตการณ์ สองประเทศโต้แย้งสถานที่ปฏิบัติการ มาร์ตีหวังได้ทางออกภายในสองสามวันหลังการหารือกับกษิตและฮอที่กรุงเทพ วันอาทิตย์-จันทร์ นี้

 • dosage children strep
 • mastitis dosage
 • 2 years after
 • lucid dreams
 • used for chlamydia
 • one a day tablets
 • and drug interactions
 • user reviews
 • prescription online
 • late ovulation bfp
 • generic problems
 • alone bodybuilding
 • cause weight gain
 • merck generic
 • vs lovenox side effects
 • pregnancy prevention program canada
 • missed 3 pills
 • for blackheads
 • side effects long term use
 • dosage men cycle
 • is a pain pill
 • for pneumonia
 • where to buy cheap in uk
 • valium versus
 • jaw pain
 • for m-drol
 • sore legs
 • after period comes
 • gas
 • vs myalgia
 • side effects lawsuit
 • what happens if women takes
 • plaque reversal
 • z pack
 • rogaine combination before after
 • how often can you take liqui gels
 • cheap online
 • emergency surgery while taking
 • does cause gas in infants
 • for 4-6 months
 • e gestaAA?o
 • e. coli
 • 4 mg bula
 • taking you ovulate your own
 • real cheap
 • ibd study
 • together
 • prejudica a saude
 • drug interaction between and
 • side effects-jaw pain
 • pain medication
 • safe use pregnancy
 • and weight loss men
 • difference between and
 • dosage 4 month old
 • alternatives to taking
 • asthmatics
 • can buy egypt
 • and alcohol use
 • canada pharmacy
 • sperm production
 • como utilizar o
 • can i take and tylenol with codeine together
 • safe take during pregnancy
 • o
 • and together
 • 25mg
 • uses depression
 • coming off symptoms
 • maximum dose for children
 • taking 2 24 hours
 • what will do to women
 • neutropenia prophylaxis
 • cr cardiomyopathy
 • a quoi sert
 • kegunaan
 • bula do
 • plus classification
 • rate tendon rupture
 • can take me plane
 • does cause weight gain or weight loss
 • off label uses
 • mims malaysia
 • pfizer patient assistance program
 • can u take with
 • drug facts
 • for those who don't need it
 • baby aspirin twins
 • shampoo while
 • solution merck
 • tingling fingers
 • 30mg side effects
 • peritoneal dialysis
 • false positive methamphetamine
 • 350 mg granulato prezzo
 • ophthalmic ointment price
 • equine
 • zoloft vs weight gain
 • vs
 • onde comprar em recife
 • purchase canada
 • switching side effects
 • o que e
 • 0.125 mg levo sodium
 • ivpb
 • for men
 • are the side effects of really bad
 • is a maoi
 • withdrawal hair loss
 • interaction
 • 800mg
 • heartburn
 • temps d'effet
 • taking melatonin
 • or drowsy
 • can i take and together
 • migraine prevention
 • advil
 • medication for uti
 • pizza hut
 • hepatitis c
 • better than monistat
 • for children's ear infection
 • class action suit
 • side effects in horses
 • and thigh bone fractures
 • with alcohol
 • goosebumps
 • d 12 hour loss appetite
 • 200 mg capsule
 • is over the counter in canada
 • withdrawal symptoms - anxiety
 • 25 mg para que serve
 • para q es
 • long term studies
 • o cnh
 • or which is better
 • does sexual side effects go away
 • history
 • purpose taking
 • 50mg
 • long term use safe
 • 100 mg overdose
 • shampoo leaflet
 • soft flavored
 • does ib reduce swelling
 • nr.1 dusche
 • oral suspension
 • long before you lose weight
 • for itchy rash
 • buy generic
 • age limit taking
 • allergy dapsone
 • sinus infections fungal
 • can you take before surgery
 • how long does it take to work
 • 1 year old dosage
 • capsules 500mg pregnancy
 • rebound long
 • a odchudzanie
 • und psa-wert
 • side effects of stopping abruptly
 • toradol vs
 • arixtra bridge
 • is a vasodilator
 • test challenge
 • focalin xr and
 • hair loss women
 • taking age 25
 • side effects tiredness
 • makan tapi tak period
 • and pregnancy
 • cream for children
 • prescription drug
 • once weekly
 • antibiotico
 • capsule sa b-1
 • alternatives
 • prozac together
 • super p-force oder super
 • acetaminophen teething
 • pastillas prospecto
 • lawsuit payout
 • does cause back pain
 • vitamin supplements
 • best place to buy uk
 • d depression
 • tramadol together
 • 300 mg daily
 • side effects swelling feet
 • can you take
 • biological mechanism
 • is there a generic substitute for
 • bortezomib myeloma
 • ask a patient
 • can drink alcohol while taking
 • inhaler for sale
 • interaction between xanax
 • patent expiration
 • can you take both and
 • cuanto tiempo despues de tomar puedo tomar alcohol
 • interaction
 • can you buy dubai
 • forest laboratories
 • empregos osasco
 • is gel good for gout
 • dosage indications
 • e beta bloccanti
 • bij kalknagel
 • w calcium
 • e serenoa repens
 • best prices online
 • normal fsh levels challenge
 • kidney infection
 • yeast infection not working
 • versus
 • cost australia
 • levodopa and
 • can you take and vicodin together
 • therapeutic range atrial fibrillation
 • max dosage of
 • approved in australia
 • wealth nations
 • effectiveness hpv
 • tri pak
 • liver fda
 • hsg iui
 • for performance anxiety
 • mushrooms
 • stomach pain
 • gsk
 • pills for women
 • can u take while breastfeeding
 • long after eating
 • benzodiazepine
 • macrobid v.
 • mircette or
 • yahoo
 • using together
 • and tums interaction
 • vs vs
 • half life
 • over the counter equivalent to
 • is safe during pregnancy
 • dosage 160 mg
 • can cause bloating
 • interactions
 • taking just
 • indications and usage
 • dose uti
 • and vicodin
 • 40 mg astrazeneca
 • taking and 5-htp
 • nr. 1 ausschreibungstext
 • statute of limitations california
 • d espanol
 • 10 mg side effects
 • generic
 • effects of stopping
 • xr online pharmacy
 • 9621196847
 • injection uses
 • at the heart of warner lampert
 • can you drink coffee with
 • can be used to treat mrsa
 • benefits package
 • a dAugoAA cyklu
 • environmental health
 • side effects testimonials
 • velcade decadron myeloma
 • $20.00 coupons
 • for kids side effects
 • same as
 • gonorrhea dose
 • nuclear job openings
 • meglio arnica o
 • gel nursing mothers
 • does cause yeast infections
 • how much does cost on the street
 • indications use
 • and twins statistics
 • skin
 • effects of stopping
 • treat gad
 • aerosol para sirve
 • jarvik controversy
 • lek cena
 • together
 • empregos br
 • thrombocytopenia
 • chlamydia treatment
 • kidney problems
 • dosage with food
 • o que e
 • does treat ear infection
 • 4 comprimidos
 • xr vs
 • buy generic
 • d long can take
 • nursing considerations
 • drinking while
 • bula do 200mg
 • does increase sperm
 • 1 cream 15 g
 • safety during pregnancy
 • 2 einmal
 • dose for altitude
 • side effects of
 • can tablets crushed
 • once week tablets
 • about
 • drug interactions
 • liquid dosage infants
 • images rashes caused
 • buy online thailand
 • 150 mcg side effects
 • antidepressant weight gain
 • meglio o minoxidil
 • liquid dosage
 • d causes tinnitus
 • tan riesgoso aborto
 • hives rash
 • differences
 • tabletki antykoncepcyjne
 • happens if u stop taking
 • thermal tarifas
 • can hct be cut in half
 • muscle aches
 • suspension for gerd
 • dosage peptic ulcer
 • nebenwirkungen sodbrennen
 • provera regimen
 • what are the side effects of 80 mg
 • for blood pressure control
 • cipla
 • jaw
 • safe take during first trimester
 • can you take
 • side effects fluid retention
 • interaction between
 • unguento foglietto illustrativo
 • ointment 5
 • vs d
 • related cumin
 • y jugo de naranja
 • nebenwirkungen von
 • cost walgreens
 • indications
 • related breast cancer
 • pct after tren
 • cena w aptece
 • effective urinary tract infection
 • e visA?o
 • jak dAugo trzeba braA
 • can i take if i'm allergic to penicillin
 • switching er
 • reactions
 • in early pregnancy is safe
 • 2ww bfp
 • invega sustenna and
 • does treat chlamydia
 • what is ec
 • volo x
 • bad experiences with
 • foods to eat while taking
 • vs weight gain
 • does increase blood pressure
 • diarrhea
 • safe kids
 • d pregnancy
 • coupon code
 • tinnitus
 • fda warning for users
 • can capsules opened
 • myeloma
 • is a sulfa drug
 • w kulturystyka
 • 15mg tablets
 • vicodin
 • depression medication and alcohol
 • missing a dose
 • treatment ic
 • corp ex-dividend date
 • time to work
 • withdrawal dizziness how long
 • urination difficulty
 • list of side effects
 • banned canada
 • is better than
 • dosage for gyno
 • e erezione
 • once schwangerschaft
 • taking hydrocodone
 • good tonsillitis
 • effects of on skin
 • d
 • normal levels
 • and pregnancy risks
 • how long should i take for shingles
 • letra musica evangelica minha pedra