สระแก้ว

ไทย-เขมรพบหารือเตรียมเปิดด่านสตึงบต ปลายปีคาดศึกษาแล้วเสร็จ

เจ้าหน้าที่ สพพ.ไทย-กัมพูชา พบหารือและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างด่านสินต้าข้ามแดนหนองเอี่ยน-สตึงบต ที่ปอยเปต คาดศึกษาแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างปลายปี สพพ.ของไทยหนุนเงินดำเนินการ

สระแก้ว-บันเตียเมียนเจยประชุมชายแดนเร่งเปิดด่านใหม่

คณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่น สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย พบหารือเมื่อ ๑๐ ก.ค. หารือเปิดด่านแห่งใหม่ที่โนนหมากมุ่น เร่งรัดการเปิดด่านการค้าสตึงบต และเขตเศษฐกิจพิเศษบูรพา

สั่งห้ามคนไทยไถนาพื้นที่ “ดินเขมร นาไทย” ติดหลักเขต ๔๓ โนนหมากมุ่น

สั่งห้ามคนไทย ๓๗ ครอบครัว ไถนาในพื้นที่ ๑,๑๒๕ ไร่ ติดหลักเขต ๔๓ พร้อมห้ามคนเขมรรับจ้างคนไทยไถนา อ้างเป็นที่นาไทยในดินแดนเขมร เนื่องจากที่ทราบที่ตั้งของหลักเขต ๔๓ และ ผบ.กองพลน้อย ๕๑ เขมร กับ ผบ.กองพลที่ ๒ รอ. ของไทย ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วเมื่อ ๒๓ พ.ค. ที่ผ่านมา

เขมรให้ไทยหยุดสร้างพระพุทธรูปชิดชายแดนอรัญฯ

ตำรวจชายแดนเขมรร่วมทหารประจำถิ่น อ.มาไล พบหารือ ผบ.ร้อย ทพ.๑๒๐๑ ของไทย ขอให้ยุติการสร้างพระพุทธรูปที่บ้านคลองน้ำใส อ.อรัญฯ อ้างใกล้คลองเขตแดนเพียง ๒๐ ม. การแบ่งเขตยังไม่ชัดเจน ฝ่ายไทยตกลงตามนั้น รอระดับบนแก้ปัญหา

ไทย-เขมรแย่งสิทธิ์ท่อนไม้ ๑๔๐ ท่อน ชายแดนตาพระยา

สื่อเขมรเผยพ่อค้าไม้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยโต้แย้งสิทธิ์ไม้เจ้าปัญหา ๑๔๐ ท่อน วางกองใกล้หลักเขตที่ ๓๖ สุดท้ายแบ่งฝ่ายละครึ่งหลังเจรจาเครียดครึ่งวัน ระบุพื้นที่บึงตรอกวนและเชิงเขาดงรักมักเป็นจุดลักลอบนำไม้พะยูงเถื่อนเข้าเขมร

ตำรวจด่านคลองลึกพบรถยนต์ของทหารเขมรซุกปืนเข้าไทย

ตำรวจด่านคลองลึกพบรถทหารเขมรซุกปืนเข้าไทย หลังเจรจาปล่อยตัวกลับพร้อมห้ามเข้าไทยอีก

เปิดสะพานนาคสุขศรี มิตรภาพไทย-เขมร ที่อรัญ

ผู้ว่าฯสระแก้ว-บันเตียเมียนเจ็ยชื่นมื่นเปิดสะพานนาคสุขศรี มิตรภาพ อรัญ-มาลัย ที่ด่านหนองปรือ-มาลัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อช่วงเช้า ฝ่ายไทยใจดีออกเงิน ๑.๙ ล้าน สร้างสะพานคอนกรีตใหม่ทดแทนสะพานไม้เดิมที่ทรุดโทรม ใช้งบหลวงแต่เอานามสกุลผู้ว่าฯ ตั้งชื่อสะพาน

 • dosage children strep
 • mastitis dosage
 • 2 years after
 • lucid dreams
 • used for chlamydia
 • one a day tablets
 • and drug interactions
 • user reviews
 • prescription online
 • late ovulation bfp
 • generic problems
 • alone bodybuilding
 • cause weight gain
 • merck generic
 • vs lovenox side effects
 • pregnancy prevention program canada
 • missed 3 pills
 • for blackheads
 • side effects long term use
 • dosage men cycle
 • is a pain pill
 • for pneumonia
 • where to buy cheap in uk
 • valium versus
 • jaw pain
 • for m-drol
 • sore legs
 • after period comes
 • gas
 • vs myalgia
 • side effects lawsuit
 • what happens if women takes
 • plaque reversal
 • z pack
 • rogaine combination before after
 • how often can you take liqui gels
 • cheap online
 • emergency surgery while taking
 • does cause gas in infants
 • for 4-6 months
 • e gestaAA?o
 • e. coli
 • 4 mg bula
 • taking you ovulate your own
 • real cheap
 • ibd study
 • together
 • prejudica a saude
 • drug interaction between and
 • side effects-jaw pain
 • pain medication
 • safe use pregnancy
 • and weight loss men
 • difference between and
 • dosage 4 month old
 • alternatives to taking
 • asthmatics
 • can buy egypt
 • and alcohol use
 • canada pharmacy
 • sperm production
 • como utilizar o
 • can i take and tylenol with codeine together
 • safe take during pregnancy
 • o
 • and together
 • 25mg
 • uses depression
 • coming off symptoms
 • maximum dose for children
 • taking 2 24 hours
 • what will do to women
 • neutropenia prophylaxis
 • cr cardiomyopathy
 • a quoi sert
 • kegunaan
 • bula do
 • plus classification
 • rate tendon rupture
 • can take me plane
 • does cause weight gain or weight loss
 • off label uses
 • mims malaysia
 • pfizer patient assistance program
 • can u take with
 • drug facts
 • for those who don't need it
 • baby aspirin twins
 • shampoo while
 • solution merck
 • tingling fingers
 • 30mg side effects
 • peritoneal dialysis
 • false positive methamphetamine
 • 350 mg granulato prezzo
 • ophthalmic ointment price
 • equine
 • zoloft vs weight gain
 • vs
 • onde comprar em recife
 • purchase canada
 • switching side effects
 • o que e
 • 0.125 mg levo sodium
 • ivpb
 • for men
 • are the side effects of really bad
 • is a maoi
 • withdrawal hair loss
 • interaction
 • 800mg
 • heartburn
 • temps d'effet
 • taking melatonin
 • or drowsy
 • can i take and together
 • migraine prevention
 • advil
 • medication for uti
 • pizza hut
 • hepatitis c
 • better than monistat
 • for children's ear infection
 • class action suit
 • side effects in horses
 • and thigh bone fractures
 • with alcohol
 • goosebumps
 • d 12 hour loss appetite
 • 200 mg capsule
 • is over the counter in canada
 • withdrawal symptoms - anxiety
 • 25 mg para que serve
 • para q es
 • long term studies
 • o cnh
 • or which is better
 • does sexual side effects go away
 • history
 • purpose taking
 • 50mg
 • long term use safe
 • 100 mg overdose
 • shampoo leaflet
 • soft flavored
 • does ib reduce swelling
 • nr.1 dusche
 • oral suspension
 • long before you lose weight
 • for itchy rash
 • buy generic
 • age limit taking
 • allergy dapsone
 • sinus infections fungal
 • can you take before surgery
 • how long does it take to work
 • 1 year old dosage
 • capsules 500mg pregnancy
 • rebound long
 • a odchudzanie
 • und psa-wert
 • side effects of stopping abruptly
 • toradol vs
 • arixtra bridge
 • is a vasodilator
 • test challenge
 • focalin xr and
 • hair loss women
 • taking age 25
 • side effects tiredness
 • makan tapi tak period
 • and pregnancy
 • cream for children
 • prescription drug
 • once weekly
 • antibiotico
 • capsule sa b-1
 • alternatives
 • prozac together
 • super p-force oder super
 • acetaminophen teething
 • pastillas prospecto
 • lawsuit payout
 • does cause back pain
 • vitamin supplements
 • best place to buy uk
 • d depression
 • tramadol together
 • 300 mg daily
 • side effects swelling feet
 • can you take
 • biological mechanism
 • is there a generic substitute for
 • bortezomib myeloma
 • ask a patient
 • can drink alcohol while taking
 • inhaler for sale
 • interaction between xanax
 • patent expiration
 • can you take both and
 • cuanto tiempo despues de tomar puedo tomar alcohol
 • interaction
 • can you buy dubai
 • forest laboratories
 • empregos osasco
 • is gel good for gout
 • dosage indications
 • e beta bloccanti
 • bij kalknagel
 • w calcium
 • e serenoa repens
 • best prices online
 • normal fsh levels challenge
 • kidney infection
 • yeast infection not working
 • versus
 • cost australia
 • levodopa and
 • can you take and vicodin together
 • therapeutic range atrial fibrillation
 • max dosage of
 • approved in australia
 • wealth nations
 • effectiveness hpv
 • tri pak
 • liver fda
 • hsg iui
 • for performance anxiety
 • mushrooms
 • stomach pain
 • gsk
 • pills for women
 • can u take while breastfeeding
 • long after eating
 • benzodiazepine
 • macrobid v.
 • mircette or
 • yahoo
 • using together
 • and tums interaction
 • vs vs
 • half life
 • over the counter equivalent to
 • is safe during pregnancy
 • dosage 160 mg
 • can cause bloating
 • interactions
 • taking just
 • indications and usage
 • dose uti
 • and vicodin
 • 40 mg astrazeneca
 • taking and 5-htp
 • nr. 1 ausschreibungstext
 • statute of limitations california
 • d espanol
 • 10 mg side effects
 • generic
 • effects of stopping
 • xr online pharmacy
 • 9621196847
 • injection uses
 • at the heart of warner lampert
 • can you drink coffee with
 • can be used to treat mrsa
 • benefits package
 • a dAugoAA cyklu
 • environmental health
 • side effects testimonials
 • velcade decadron myeloma
 • $20.00 coupons
 • for kids side effects
 • same as
 • gonorrhea dose
 • nuclear job openings
 • meglio arnica o
 • gel nursing mothers
 • does cause yeast infections
 • how much does cost on the street
 • indications use
 • and twins statistics
 • skin
 • effects of stopping
 • treat gad
 • aerosol para sirve
 • jarvik controversy
 • lek cena
 • together
 • empregos br
 • thrombocytopenia
 • chlamydia treatment
 • kidney problems
 • dosage with food
 • o que e
 • does treat ear infection
 • 4 comprimidos
 • xr vs
 • buy generic
 • d long can take
 • nursing considerations
 • drinking while
 • bula do 200mg
 • does increase sperm
 • 1 cream 15 g
 • safety during pregnancy
 • 2 einmal
 • dose for altitude
 • side effects of
 • can tablets crushed
 • once week tablets
 • about
 • drug interactions
 • liquid dosage infants
 • images rashes caused
 • buy online thailand
 • 150 mcg side effects
 • antidepressant weight gain
 • meglio o minoxidil
 • liquid dosage
 • d causes tinnitus
 • tan riesgoso aborto
 • hives rash
 • differences
 • tabletki antykoncepcyjne
 • happens if u stop taking
 • thermal tarifas
 • can hct be cut in half
 • muscle aches
 • suspension for gerd
 • dosage peptic ulcer
 • nebenwirkungen sodbrennen
 • provera regimen
 • what are the side effects of 80 mg
 • for blood pressure control
 • cipla
 • jaw
 • safe take during first trimester
 • can you take
 • side effects fluid retention
 • interaction between
 • unguento foglietto illustrativo
 • ointment 5
 • vs d
 • related cumin
 • y jugo de naranja
 • nebenwirkungen von
 • cost walgreens
 • indications
 • related breast cancer
 • pct after tren
 • cena w aptece
 • effective urinary tract infection
 • e visA?o
 • jak dAugo trzeba braA
 • can i take if i'm allergic to penicillin
 • switching er
 • reactions
 • in early pregnancy is safe
 • 2ww bfp
 • invega sustenna and
 • does treat chlamydia
 • what is ec
 • volo x
 • bad experiences with
 • foods to eat while taking
 • vs weight gain
 • does increase blood pressure
 • diarrhea
 • safe kids
 • d pregnancy
 • coupon code
 • tinnitus
 • fda warning for users
 • can capsules opened
 • myeloma
 • is a sulfa drug
 • w kulturystyka
 • 15mg tablets
 • vicodin
 • depression medication and alcohol
 • missing a dose
 • treatment ic
 • corp ex-dividend date
 • time to work
 • withdrawal dizziness how long
 • urination difficulty
 • list of side effects
 • banned canada
 • is better than
 • dosage for gyno
 • e erezione
 • once schwangerschaft
 • taking hydrocodone
 • good tonsillitis
 • effects of on skin
 • d
 • normal levels
 • and pregnancy risks
 • how long should i take for shingles
 • letra musica evangelica minha pedra